Senior HR Generalist
med över 20 års erfarenhet

Arbetsrätt, tolkning av lagar och kollektivavtal, utbildning av chefer, löne- och personaladministration

Lönesystem

Konsult med uppdrag inom löneadministration, löne- och tidsredovisningssystembyte

Avtal och anställning

Tolkning av kollektivavtal och lagar, nyanställningar, upprättande av anställningsavtal, avslut av anställning

Utbildning

Interna och externa utbildningar av chefer och ansvariga, inom lön- och personaladministration

Avtal och arbetsrätt

Specialist på tolkning av arbetsrättsfrågor och kollektivavtal. Mångårig erfarenhet av förhandlingar och överenskommelser inom HR mellan personalorganisationer, arbetsgivare och anställda.

Utbildning inom HR

Ledarskapsutbildningar för företag, chefer och ansvariga inom lön och HR. Konsult vid byte av lönesystem, tidredovisningssystem, reseräkningssystem och HR-system.

LinkedIn

Jag finns på LinkedIn. Skapa kontakt och skicka gärna ett meddelande. Vill du hellre ringa är numret 070-776 98 11
Hälsningar från Tina Claesson

Tidigare uppdrag

Jag har haft förmånen att utveckla och hjälpa företag i olika branscher med HR-frågor, arbetsrättsfrågor, kollektivavtal och förhandlingar. Här är några av dem.

DAFO BRAND AB | Senior HR Generalist | Dafo.se

WISE PROFESSIONALS | Senior HR and Payroll Specialist | Wise.se

NGA HR SVERIGE AB | Payroll Manager / Local Service Delivery Manager | NGAHR.com

ARLA FOODS SWEDEN AB | Payroll System Manager | Arla.se

PRODIEM AB | Payroll Specialist | Prodiem.se

BEIJER BYGGMATERIAL AB | Payroll Specialist | Beijerbygg.se

Dafo Brand AB

Löne- och pensions ansvarig, tolkning av lagar och avtal, utbildning av chefer och ansvariga, HR administration.

ARLA FOODS SVERIGE AB

Systemförvaltning av lönesystemet Movex, löneansvarig för systembyte till SAP, löneansvarig för att centralisera all lön från de lokala mejerierna, tolkning av kollektivavtal och lagar gällande lön, löneadministration.

NGA HR Sverige AB

Tolkning av arbetsrätt till medarbetare och kunder, projektdeltagare för kunder av lönesystem, kundansvar vid outsourcing, HR- och löneadministration i SAP, utbildning internt och externt inom lön- och personaladministration, processarbete med LEAN metoden.

Kört fast i löneförhandlingar?

Jag arbetar med allt som gäller lön, uppladdningar av lönefiler till berörda myndigheter och pensionsföretag. Hjälper företag med Human Resource, systembyte av löne-, HR-, tidredovisnings- och reseräkningssystem. Jag har också djup förståelse och bred erfarenhet vid förhandlingar och överenskommelser inom HR samt tolkning av arbetsrättsfrågor och kollektivavtal.